Gecenin Karanlığı İnsanı Örtüp Gizlediğinde


Gecenin Karanlığı İnsanı Örtüp Gizlediğinde  


Müşrikler Bir nevi cinlere ibadeti andıran tılsımlar ve efsunlar yaparlar, böylece Cinlere azami derecede saygı gösterirler. İslam'da şirk sayılan ve Arapça olmayan anlaşılmaz birçok şeyler yaparlar ki İslam alimleri bunu mensuplarına yasaklamıştır. Çünkü anlaşılmaz kelimelerle okunduğu ve yapıldığı için şirk zannedilebilir. Okuyan kişi onun şirk olduğunu bilmese dahi mademki böyle bir Zan ve ihtimal vardır, İslam bunu mensuplarına yasak etmiştir… sahihte, Peygamber (s.a.v.)’ in şirk olmadıkça (hasta) ya okumaya müsaade ettiği varit olmuştur, şöyle buyurmuşlardır: “kardeşine faydalı olmaya gücü yeten kimse bunu yapsın”..
Allahın Resülu (S.A.V.) bir hadiste şöyle buyururlar:
“Şeytan,insanoğlunun (bedeninde) kanın dolaştığı dolaşıp durur..”
Bugünkü tıp buna kalbden diğer yerlere dağılan ve insanı yaşatan hayvani ruh ismini vermektedir.
İbni Dureyd der ki: “Cin, İnsanın aksidir.. (tersidie)” Gecenin karanlığı insanı örtüp gizlediğinde:  (Cennehülleylü ve Ecennehü ve Cenne aleyhi) derler.. Senden gizlenen ve sana görünmeyen her şey için: ( Cenneanke) tabirini kullanırlar.
Cahiliyet ehli, Meleklere de (gözle görülmedikleri için) Cin derlerdi.
Cin ve cinnet aynı manaya gelir. Ha harfiyle (El-Hin) Cin’den bir nevi olduğunu iddia etmişlerdir.
Erraciz der ki: “Hin ve Cinden olan teyzelerim oynuyorlar.”
Ebu Ömer Ezzahid’in fikri: “Hin, Cin köpekleri ve aşağı tabakalarıdır.”
El- Cevheri: “Elcan: Cin’in babasıdır. Cemi, cinandır. Hait’in cem’i olduğu gibi.. El- can’ın beyaz bir yılan adı olduğu da söylenmiştir.
Cinler üç sınıfa ayrılır.
Yılan kılığında olan cinler
Siyah köpek kılığında olan cinler
Uçan rüzgar şeklinde olan cinler… sanırım yemeyen ve içmeyen Cin sınıfı bu üçüncü sınıftır.

Evet Cinler üç sınıf olarak yaratılmıştır. Allah buyurmuştur ki, onların kalpleri var onunla anlamazlar; gözleri var onunla görmezler; kulakları var onunla duymazlar.. Bir sınıf var ki, cesedleri insan cesedi gibi, ruhları ise Şeytan ruhları gibidir. Bir sınıfta var ki, gölge bulunmadığı o günde onlar Allahın gölgesinde olacaklar..
Cinlerin evinize girmemesini istiyorsanız, evinize girerken ve yemek yerken Allahın ismini zikr ederse, şeytan arkadaşlarına hitaben şöyle der: “Siz burada barınamazsınız, ve yemekte yiyemezsiniz.” Eve girerken Allahın ismini zikr edip de yemek yerken zikr etmezse, şeytan: “Yemeğe yetiştiniz, fakat burada kalamazsınız” der. Eve girerken Allah’ın ismini zikr etmezse, şeytan:”Yemeğe yetiştiniz. Burada da kalabilirsiniz” der.”
okuokubil.com

Sosyal medyada paylaşmak için tıklayın;

Yorum Gönder

0 Yorumlar