Kabus Bir Türlü Bitmedi.


Kabus Bir Türlü Bitmedi.
Sultan Mesut, II. Kılıçarslan 

Özellikle Sultan Mesut, II. Kılıçarslan ve Alaaddin Keykubat döneminde altın günlerini yaşayan Aksaray'ın sonraki dönemlerde kabus yaşadığını kaynaklardan öğreniyoruz IV. Kılıçarslan Aksaray'da Taceddin  Mutez’in  tertip ettiği bir ziyafette muineddin Pervane’nin tertibi sonucunda öldürülmüştür (1266). (1277) yılında çıkan hatıroğlu isyanı Selçuklu devlet adamlarının Abaka Han’a gitmeleri baybars'ın Moğolları yenerek Kayseri'ye gelişi ve Karaman Oğullarının İstiklal hareketleri ülkede derin sarsıntılara sebebiyet vermiştir. Bu durumdan istifade eden ve Aksaray vergilerini uhdesinde bulunduran Kızıl Hamit topladığı 4000 kişilik bir kuvvetle şehri hakim olmuş ve zulüm yapmaya başlamıştır. 
Şehzade Kongurtay yönetimindeki Moğol  kuvvetlerinin bölgeye gelmesi üzerine kızıl Hamit Aksaray'ın esnaf ve sanatkarları da dahil bütün halkını dışarı çıkmasını çıkmayanların dükkanlarını yağmalanması emretmiştir. Şehri kuşatan Şehzade Kongurtay, Kızıl Hamit ve adamlarını Yakalayarak cezalandırmış, birçok Alim ve ileri gelen esir edilmiş veya katledilmiştir. Yapılan nüfus sayımında ise ölen kalan şehirde 6000 kişinin yaşadığı kaydedilmektedir II. Kılıçarslan devrinde beri önemli bir askeri üssü ve ticaret merkezi olan Aksaray bu hadiseden sonra nüfus ve iktisadi durum bakımından büyük bir Sarsıntı geçirmiştir bu kara günlerde Aksaray'ın kararlaştırılmış olan yıllık vergisinin 200.000  dirhem den 400.000 dirhem yükseldiği bilinmektedir. 
1298 yılında baycu’nun torunu Sülemiş Anadolu'da müstakil bir devlet kurmak için isyan etmiştir Moğollara karşı Selçuklu Sultan ve şehzadeleri ile Türkmenleri giriştiği mücadelelerde hep yenilmiş ve ezilmiş bulunan anadolu halkı moğolların kendi aralarında çakışmalarını Ümit de beklemekte idiler sülemiş halk arasında fazla sevilen bir kimse olmamasına rağmen Aksaray Kadısı ve kardeşi Mümin in bu isyana destek verdikleri görülür u İsyan sırasında vilayetlerinin vergi hukuk ve usul gelirleri asker ve elçilerin gidip gelmesinin sebep olduğu darbelerle yok olmakla karşı karşıya gelmiştir.
Sultan Mesut, II. Kılıçarslan 

okuokubil.com

Sosyal medyada paylaşmak için tıklayın;

Yorum Gönder

0 Yorumlar