Reklam 728x90

Zinciriye Medresesi-Aksaray


Zinciriye Medresesi Tarihçesi-Aksaray

Zinciriye Medresesi, Karaman oğullarından Yahşi Bey tarafından 1336 yılında yaptırılmıştır. Yerel (tüf) kesme taş ve tuğla kullanılarak yapılan Medrese, dört eyvanlı ve açık avlulu medrese planı düzenindedir. Şimdi Aksaray şehrinin tam ortasında yer almaktadır. Porteli Selçuklu geleneğini devam ettiren plastik Selçuklu motifleriyle işlenmiş, eyvanlar bitkisel ve geometrik biçimlerle tezyin edilmiştir. Medresenin diğer bir özelliği de dış duvarları üzerinde yer alan dendanelerden dolayı bir kale görünümü sergilemesidir. Zinciriye Medresesi plan itibarıyla, dört eyvanlı, revaklı, üzeri tonoz ve kubbe ile örtülü 8 bölmeli, üstü açık avluludur. Giriş doğudaki Taç kapıdan sağlanmakta olup bu kapı istalaktit ve mihrapçıklar la süslü, basık kemerlidir. Eyvanlar tonoz örtülü olup bitkisel ve geometrik motiflerle bezemelidir. Üstü açık avlunun etrafında revaklar dan sonra tonoz örtülü, değişik büyüklükte 6 oda, batıdaki ana eyvanın kuzey ve güneyinde ise üzeri kubbe ile kapatılmış iki büyük oda mevcuttur. Zinciriye Medresesi, tarihte iz bırakan önemli eğitim kurumlarından birisidir. Bu medresede yetişen pek çok ilim-irfan erbabı şahsiyetler, Anadolu’ya ışık saçmış ve Türk-İslam tarihine yön veren gelişmelere vesile olmuşlardır. Bunlardan en önemlisi olan ve Muhammed Fahr-üd-din Razi'nin soyundan geldiği muhtemel olan; hadis, tefsir, fıkıh, ahlak, edebiyat ve tıp dallarında bir çok eseri bulunan Cemalleddin Aksaray-i’ bu medresenin ilk Müderrislerindendir. Medrese, Osmanlı Devletinin son zamanında hapishane olarak kullanılırken, 1985 yılında ise Aksaray Müzesi olarak işlev görmeye başladı. Müzenin taşınmasının ardından restore edilen medrese günümüzde Aksaray Belediyesi tarafından sosyal ve kültürel etkinliklerde değerlendirilmektedir.

Zinciriye Medresesi Aksaray
Aksaray Belediyesi, şehrin tam merkezinde bulunan Zinciriye Medresesi’nde “Bilgi Evi” oluşturdu. Mekân, geçmişte olduğu gibi, geleceğe yön veren bir eğitim yuvası haline dönüşmeye başladı.

Zinciriye Medresesi’nin şehrin hafızası ve önemli bir ata yadigârı olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Medrese’nin eski kimliğine kavuşmasını çok önemsediklerini belirtti. Burada büyük bir kütüphane kurulduğunu ve kütüphane kapasitesinin her geçen zaman biraz daha arttığını söyleyen Başkan, “Tarihi mekânda oluşturduğumuz “Bilgi Evi” şehrimizin hizmetinde. Toplumun her kesiminden, kadın-erkek her yaştan vatandaşımız buradan faydalanabilir. Biz, bu konuyu önemsiyoruz. Bilgi ve bilinç düzeyi yüksek, köklerine bağlı, geleceği okuyabilen bir nesil yetiştirmek için yaptığımız bu çalışmayı geliştireceğiz” dedi.

Zinciriye Medresesi Bilgi Evinde, kültürel ve sosyal olarak farklı etkinlikler de düzenleniyor.  Bilgi Evi, öğrenciler başta olmak üzere, okumayı seven herkes tarafından takdir topluyor. 


Sosyal medyada paylaşmak için tıklayın;

Yorum Gönderme

0 Yorumlar