2019 Yılı Günlük Yemek Bedeli İstisnası Belli Oldu!

2019 Yılı Günlük Yemek Bedeli İstisnası Belli Oldu!

2019 Senesi günlük yemek bedeli istisnası KDV dahil 20,52 TL’ ye yükseltilmiştir.
2019’da siz de çalışanlarınız için belirlediğiniz yemek bedelini yükselterek çalışanlarınızın motivasyonlarını artırabilir, %90'a varan vergi avantajından yararlanabilirsiniz.

Yemek Bedeli İstisnası Ne Anlam İfade Ediyor?
Gelir Vergisi Kanunu’na göre çalışanlarınıza günlük 20,52 TL tutarında yemek bedeli verdiğiniz takdirde bu tutarın tamamı gelir vergisinden istisna olacaktır. Aynı zamanda verdiğiniz yemek bedeli için SGK Primleri ve Damga Vergisi ödemez %90 a varan vergi avantajından faydalanırsınız.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Gelir Vergisinden istisna edilen ücretlere yönelik 23. maddesinin 8. bendi uyarınca; hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerde, işverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 305 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2019 yılında uygulanmak üzere 19 TL’yi aşmaması ve buna ilişkin ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması şartıyla gelir vergisinden istisna edilecektir.

Ancak ödemenin 2019 yılı için 19 – TL’yi aşması halinde, aşan kısım ile hizmet erbabına yemek bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak değerlendirilerek gelir vergisine tabi tutulacaktır.

Günlük Yemek Bedeli  istisnası.


Sosyal medyada paylaşmak için tıklayın;

Yorum Gönderme

0 Yorumlar